Tulldeklarationer

Gör elektroniska tulldeklarationer direkt till Tullen dygnet runt, varifrån som helst. Med nTrax är allt du behöver en webbläsare och en fungerande internetanslutning. Använd tidigare deklarationer som mall och komplettera smidigt med ny information. Det är även möjligt att fylla i deklarationen på förhand för att sedan skicka in den när du önskar.

Vi sköter kontakten mellan dig och Tullen. Deklarationstjänsten granskar automatiskt deklarationerna (validering), vilket minskar risken för felaktiga deklarationer. Ett pålitligt och effektivt system för tulldeklarationer är en investering som återbetalar
sig mångfaldigt.

fortullning.jpg

Bli bäst på förtullning

 • Tulldeklarationerna skickas smidigt och krypterat till Tullen i elektroniskt format.
 • Tullens svar uppdateras automatiskt i vår tjänst.
 • Sök och filtrera informationen enligt kund. Detta underlättar fakturering och andra ärenden.
 • Förteckningen över Tullens kodlistor och valutakurser uppdateras automatiskt.
 • Vår molnbaserade tjänst är alltid online och tillgänglig i din webbläsare.
 • Innehåller följande moduler:
 • export och återexport (ELEX)
 • importförtullning (UTU)
 • transitering (NCTS)
 • deklaration för tullagring (CWAR)
 • införsel coh tillfällig lagring (TSD)
 • ankomstdeklaration (AREX)

Supporten hjälper dig komma igång

Tulldeklarationstjänsten kan även användas som skild modul. Vi ser till att din nya teknik fungerar och stöder dig med ibruktagandet av våra tjänster. På så sätt kommer du snabbt igång med ditt nya system. Du har alltid en personlig supportperson som kan svara på frågor gällande nTrax och tulldeklarationerna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss här: